Uitspraken

Uitspraken
Foto van Gerechtsgebouw Curaçao door David Kirsch. Bron: Flickr. Licentie CC BY-NC-ND 2.0 Deed.

Hier heb ik een paar uitspraken geplaatst dat de uitkomst zijn van mijn eigen procederen.

De eerste is wat mijn interesse heeft gewekt in het recht. Na jaren strijden tegen onrechtvaardige immigratiebeleid van Aruba, en zelf in wetten duiken, kreeg ik een afgewezen verblijfsvergunning jaren later gerepareerd. Voor degenen die weten — een afwijzing terugdraaien in het migratierecht is zeer moeilijk.

Naast migratierecht, ben ik natuurlijk door mijn journalistieke werk geïnteresseerd geraakt in openbaarheidswetgeving. Net zoals de Wob of eigenlijk nu de Woo, bestaat zo'n wet ook op de eilanden in het Koninkrijk. Na jaren procederen tegen een stilstaande overheid die niet eens Lob-verzoeken beantwoordt op Aruba, dacht ik, misschien moet ik het proces op een ander eiland uitproberen.

Grappig, want behalve dat ik wel deze keer inhoudelijke reactie heb gekregen, het besluit ligt het meest dichtbij aan geen antwoord geven als mogelijk. Ik heb een Lob-verzoek gericht aan de minister van justitie van Curaçao. Hij kwam met een onverdedigbaar besluit. Het besluit is letterlijk een verwijzing naar wetsartikelen, zonder enig motivering waarom die wetsartikelen in dit geval van toepassing zijn. Al kreeg de minister in de loop van de procedure de gelegenheid om de onderbouwing van het besluit aan te vullen, kon het besluit tóch niet in stand blijven. Dat kwam omdat de minister de stukken waar ik om heb gevraagd niet bij de procedure heeft betrokken, waardoor de rechter de geweigerde stukken kon toetsen aan de hand van de ministers beroep op weigergronden.